נגישות סניפים

יש בסניף הזה ריהוט נגיש

יש בסניף הזה רצף נגיש

יש בסניף הזה דלת כניסה נגישה

אין בסניף הזה לולאת השראה

אין בסניף הזה שירותי נכים

אין בסניף הזה חניית נכים

אין בסניף הזה ריהוט נגיש

אין בסניף הזה רצף נגיש

אין בסניף הזה דלת כניסה נגישה

אין בסניף הזה לולאת השראה

אין בסניף הזה שירותי נכים

אין בסניף הזה חניית נכים

יש בסניף הזה ריהוט נגיש

יש בסניף הזה רצף נגיש

יש בסניף דלת כניסה נגישה

יש בסניף לולאת השראה

יש שירותי נכים במתחם

יש חניית נכים במתחם

פניות בנושא נגישות ניתן להעביר לאורן במייל muchapt1@gmail.com
חזור